login vào trái tim

 

login vào trái tim

online đêm
bềnh bồng giữa không gian ảo
người đã login vào trái tim tôi
một cái click chuột nhẹ nhàng
sao như một dũng sĩ
đánh gục con tim
bằng thanh kiếm email
bằng mũi tên tin nhắn
trái tim nhảy múa
tìm nơi trú ngụ bình yên
nhưng ...
những con virus đã bắt đầu phát tán
nỗi buồn
nỗi nhớ
miên man ...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8239','m6un4gqfdi0qmmq26seb7iutn2','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-19 01:59:56','/a86565/login-vao-trai-tim.html')