Thị...anh rơi bị

Thị anh rơi bị...

Thị ơi! Rơi bị bà
Bà về bà cất chứ bà không ăn.
Đó là chuyện ngày xửa ngày xưa còn chuyện hôm nay?

Thị anh rơi bị...
Sáng trưa chiều tối
Thơm...thơm...thơm...

Ngày và tháng tháng và năm em và anh.
Ừ anh đã về!
Lòng trời vẫn mong manh mà vô tận
Tình ơi! Vô tận lại sợ mong manh.
Để phiên khúc đêm cộng hưởng cho tình những tiết tấu
Rối bời!
Rối bời làm biến thể hình hài làm dị dạng cánh đồng thiếu phụ
Nát nhừ nỗi nhớ
Ngày đi ngày đi...
Biến thiên lối về...
Mong manh mong manh...
Thị ...vẫn thơm lừng.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8239','os8222bq2b216rqafqqv01l1t7','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-19 02:25:58','/a85769/thi-anh-roi-bi.html')