Một bài báo bóp méo sự thật và vu cáo

Một bài báo bóp méo sự thật và vu cáo
Nhiều Tác Giả

" Hỗ trợ sáng tác - nhỏ giọt tuỳ hứng" một bài báo bóp méo sự thật và vu cáo


Trước tiên xin cám ơn Báo Tiền Phong đã quan tâm tới đời sống văn nghệ bốn phương trong đó có Bình Định. Vấn đề tài trợ của Nhà nước và sự tồn tại của các Hội VHNT địa phương cũng như các Hội chuyên ngành VHNT ở Trung ương lâu nay là vấn đề "nóng" được sự lưu ý của các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các websites blogs cá nhân văn nghệ sĩ.

Bài báo " Hỗ trợ sáng tác - nhỏ giọt tuỳ hứng" của tác giả Lê Hoài Lương đăng trên báo Tiền Phong Online ( Chủ nhật 12/4/2009) có nhiều nội dung không đúng. Có lẽ dựa vào nội dung bài báo mà toà soạn đã có một Sapô  nhấn mạnh " Tiền hỗ trợ sáng tác không nhiều... nhưng bị chia năm xẻ bảy tới mức người sáng tác chỉ nhận được một phần mười thì quả đáng nói . Chuyện xảy ra ở Bình Định".

Để hiểu rõ thực chất và tình hình thu chi " Quỹ sáng tạo hỗ trợ VHNT Bình Định" Sau khi nghiên cứu các tài liệu công khai tại Hội VHNT Bình Định tôi xin có đôi điều sau:

Bài báo có 03 mục lớn " Tiền đi đâu?" " Hỗ trợ tuỳ hứng" và " Bình Định có chính sách riêng"

Về mục " Tiền đi đâu?"


Nội dung chủ yếu của mục này tác giả bài báo viết "Điều đáng nói là hơn 2 tỷ đã thanh quyết toán nhưng số tiền đến với hội viên 5 năm ( 2002- 2007) được Thanh tra tỉnh công khai chỉ là 225.632.965 đ tính ccác khoản khen thưởng ( nghĩa là 1/10) . Tác giả còn nhấn mạnh: " Nói chính xác tiền đến với hội viên  (qua hỗ trợ từ tác phẩm và khen thưởng còn ít hơn vì trong số này có chi 48 7 triệu  cho 2 người không phải là hội viên Hội VHNT Bình Định - chi theo sự chi đạo của tỉnh). Và tác giả kết lại mục lớn này " Hơn 2 tỷ đã thanh quyết toán hiện giờ vẫn chưa được công khai là chi vào đâu?"

Trước khi có đôi điều với  tác giả bài báo đã nêu ở trên tôi muốn bạn đọc biết:  Lê Hoài Lương là người đã làm "đơn tố cáo" lãnh đạo Hội VHNT và phản ảnh  5 nội dung theo anh ta là nghe được   gửi các cơ quan công quyền  trong tỉnh Thanh tra Nhà nước tỉnh đã mất  hơn 2 tháng thanh tra ghi chép tỉ mỉ toàn bộ  thu chi xác minh từng chứng từ cuối cùng ngày 31/7/2008 đã có kết luận không có hiện tượng tư túi cá nhân và đúng chế độ chính sách cả 5 nội dung  phản ánh đều không có thật. Kết luận của Thanh tra Nhà nước tỉnh đã được UBND tỉnh xem xét Quyết định công bố. Trong văn bản của lãnh đạo tỉnh có chỉ rõ: " Nghiêm túc kiểm điểm phê bình cán bộ hội viên gửi đơn thư phản ánh nêu có nội dung không đúng".Trong khi Hội chưa tiến hành kiểm điểm và có hình thức kỷ luật người có đơn khiếu kiện thì người ấy lại có bài viết mập mờ để người đọc hiểu nhầm việc chi tiêu ở Hội VHNT là bậy bạ.

Trước khi Thanh tra Nhà nước đến thanh tra thì văn phòng Hội đã hoàn thành  "Báo cáo tài chính công khai  từ năm 2002 -2007" có các thông báo thẩm tra dự toán thu chi ngân sách của Sở Tài chính Bình Định dán ở "Bảng thông báo" tại cơ quan Hội từ ngày 9/12/2007 thông báo cho Ban chấp hành Hội biết và hội viên cần biết cũng có thể  xem. Anh Lê Hoài Lương là người yêu cầu " công khai tài chính của Hội" anh đã người đã biết rõ " công khai tài chính 5 năm" đã hoàn thành. Tại các cuộc họp của Đoàn Thanh tra Nhà nước với Ban chấp hành Hội Ban Kiểm tra Hội... để báo cáo dự thảo kết luận của Thanh tra  đến các cuộc họp có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ...để nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết luận anh Lê Hoài Lương đều có dự . Anh đã chất vấn đủ điều và còn  yêu cầu Đoàn Thanh tra thanh tra toàn bộ việc  chi tiêu của Hội để xoá đi mọi nghi ngờ . Tại cuộc họp anh Lê Hoài Lương cần tài liệu gì các đ/c trong Ban Tuyên giáo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đều yêu cầu văn phòng Hội photo cung cấp bản kết luận của Thanh tra và Quyết định của UBND tỉnh anh Lê Hoài Lương cũng giữ một bản. Để hội viên được biết ngoài việc dán ở "Bảng thông báo" của Hội Ban Thường vụ Hội đã  chủ trương phổ biến cho anh em hội viên qua  cuộc họp  chi hội. Riêng chi hội văn học trước khi anh Lê Hoài Lương viết bài báo trên đã tổ chức họp 2 lần. Qua 2 lần họp này anh em hội viên yêu cầu phổ biến kết luận của Thanh tra nhưng anh Lê Hoài Lương với vai trò Chi hội trưởng đã không đọc mà chỉ hứa photo gửi cho hội viên. Nhưng kết quả đến nay hội viên vẫn chưa nhận được. Việc chỉ trích một mục trong Báo cáo tổng họp của Thanh tra từ 31-7-2008 để nói rằng chưa biết hơn 2 tỉ chi vào đâu là việc anh Lê Hoài Lương cố hiểu sai văn bản để phục vụ ý đồ cá nhân. Từ đó việc bài báo nói chỉ 1/10 đến với hội viên là cách nói không trung thực thậm chí là vu cáo.

Để người đọc biết cụ thể về Bản báo cáo công khai tài chính 2002-2007 của Hội với nhiều chi tiết   tôi xin gộp lại còn 11 mục :

Chi khen thưởng tổng kết   gặp mặt văn nghệ sĩ Đại hội Hội và 8 chi hội:221.137.719 đ; hỗ trợ cho hoạt động văn học:107.982.032đ; tổ chức ngày thơ Việt Nam: 122.009.910 đ; tổ chức trại đi sáng tác thực tế:77.536.821đ; hoạt động âm nhạc văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số văn nghệ dân gian và sân khấu: 138.108.730đ; hoạt động nhiếp ảnh:226.620.937đ; hoạt động mỹ thuật:210.572.856đ; tổ chức câu lạc bộ Văn nghệ Ban sáng tác trẻ các khoản hoạt động Ban chấp hành hội và các chuyên ngành:237.584.778 đ; chi xuất bản 31 kỳ tạp chí Văn nghệ Bình Định: 526.464.574đ; chi cho 9 tuyển tập:  Thơ Bình Định thế kỷ XX 10 năm văn xuôi Bình Định Nhà văn Bình Định đương đại 10 năm ca khúc Bình Định Tranh tượng Bình Định 20 năm Ảnh nghệ thuật Bình Định 10 năm 2 tập thơ Nguyên Tiêu Tập kỷ yếu Hội viên :225.827.248 đ;  sáng tác cho tác giả: 225.632.965đ.

Rõ ràng qua các mục chi trên   là chi cho hội viên của Hội  trong đó đã "Hỗ trợ sáng tác". Bản thân anh Lê Hoài  Lương là người được cử phụ trách chi hội văn học từng tham gia các đợt đi trại sáng tác đi thực tế dự các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ các Ngày thơ được tổ chức hoành tráng dự hàng chục cuộc triển lãm có nhiều tác phẩm được đăng trên tạp chí Văn nghệ Bình Định ( 6 số tạp chí / năm) biết Hội xuất bản nhiều tập sách nhiều thể loại... Anh Lê Hoài Lương  biết rõ Hội  đã công khai tài chính anh yêu cầu gì Thanh tra tỉnh cũng cung cấp nhưng anh cố tình giả vờ không biết gì. Chỉ dựa vào một số liệu rồi bảo : " hằng năm Hội chi khoản tiền hàng trăm triệu  mà số tiền này không đến được với anh em hội viên". Theo anh ta có lẽ số tiền " Hỗ trợ  sáng tạo VHNT của Hội" cần chia ra cho từng  hội viên đến  ký nhận ? Rõ ràng  anh ta đã hồ đồ cố tình  lừa dối  báo Tiền phong  vừa vu cáo Hội VHNT Bình Định khi viết: " Hơn 2 tỷ đã quyết toán hiện giờ vẫn chưa được công khai chi vào  đâu".

Về mục " Hỗ trợ tuỳ hứng"

" Hội đồng VHNT của Hội" xét duyệt các tác phẩm VHNT để hỗ trợ xuất bản phổ biến và tặng thưởng đã làm theo  thông báo số 108/TB-UB ngày 21 tháng 6 năm 2001 của UBND tỉnh quy định: Chủ tịch Hội VHNT làm Chủ tịch Hội đồng các Phó chủ tịch Hội và uỷ viên Thường vụ làm thành viên trong trường hợp cần thiết Chủ tịch Hội đồng có thể mời một số thành viên khác tham gia Hội đồng.

Hội đồng VHNT của Hội có tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật để xét hỗ trợ là đúng quy định của Nhà nước. Họ đã làm việc công tâm " không tư túi cá nhân". Khi có một ấn phẩm của hội viên ra đời và có đề nghị xét hỗ trợ Hội đồng VHNT của Hội sau khi đọc kỹ từng tác phẩm có nhận xét riêng họp bàn thống nhất rồi đánh giá qua phương thức  bỏ phiếu kín. Tất cả tác phẩm được xếp loại đa số 100% phiếu tán thành ít nhất cũng 66 66%. Sau đó kết luận xếp loại kế toán đối chiếu mức chi theo quy định và tính thành tiền theo số trang in theo chính sách phát triển VHNT của tỉnh.

Hội đồng VHNT sau khi đọc kỹ từng tác phẩm có nhận xét riêng họp bàn thống nhất rồi đánh giá qua phương thức  bỏ phiếu kín. Sau đó kết luận xếp loại kế toán đối chiếu mức chi theo quy định và tính thành tiền theo số trang in theo chính sách phát triển VHNT của tỉnh. Việc hỗ trợ sáng tác được khuyến khích  theo đề tài dân tộc kháng chiến thiếu nhi ưu tiên tác giả là nữ   nghèo dân tộc thiểu số quy chế xếp loại A B Khuyến khích. Để tạo ra sự công bằng dù tương đối và nhất là cũng tránh đi sự thắc mắc không đáng có UBND tỉnh đã có Quyết định mức hỗ trợ xuất bản tác phẩm và phổ biến tác phẩm của văn nghệ sĩ tỉnh Bình Định rất chi tiết ví dụ trong đó phần văn học thể loại thơ định mức hỗ trợ đề tài kháng chiến dân tộc thiếu nhi loại A 25.000 đồng/trang (khổ13x19) loại B 17.000 đồng/ trang (khổ 13x19) định mức hỗ trợ văn nghệ sĩ nghèo văn nghệ sĩ nữ văn nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số loại A 33.500 đồng/trang loại B 25.000 đồng/trang. Định mức hỗ trợ tài năng trẻ 33.500 đồng/trang. Về văn xuôi về tranh ảnh kiến trúc nghệ thuật âm nhạc nếu là xuất bản phẩm cũng quy định định mức hỗ trợ theo đề tài hoặc theo diện tác giả tương ứng với từng loại nếu phổ biến theo loại hình triển lãm cũng có các mức hỗ trợ tương ứng. Ví dụ triển lãm ảnh loại A đề tài 100.000 đồng/ảnh loại A đối tượng tác giả ưu tiên 150.000 đồng/ảnh mức cho một bức tranh cũng quy định cao hơn mức của một bức ảnh cứ thế nhân theo số lượng triển lãm. Tác phẩm của Võ Chí Hà Nguyễn Ngọc Tuấn Chơn Hiền cũng tuỳ số lượng mà nhân lên thế thôi. Còn tác giả Đào Viết Bửu Trịnh Hoài Linh Nguyễn Thanh Xuân rất nhiệt thành với sáng tác và công tác xây dựng Hội và Hội cũng có gợi ý họ xin giấy phép in thơ. Tác giả Khổng Vĩnh Nguyên Đào Quý Thạnh Hội đồng xếp theo diện hộ nghèo để tài trợ và thực tế họ cũng có nhiều đầu sách ra đời 2 lần đạt giải thưởng Đào Tấn- Xuân Diệu đó thôi. Còn với tác giả Đào Tiến Đạt vì chính sách chỉ có mục chi cho giải thưởng quốc gia và phong tặng nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú chứ không có mục chi cho giải nhiếp ảnh quốc tế. Và anh Đạt cũng được Hội VHNT Bình Định hỗ trợ khi đoạt giải của Hôi NSNA Việt Nam. Ngoài ra Hội cũng cùng các cơ quan hữu trách đề nghị cho anh Đạt và 3 nghệ sĩ nhiếp ảnh khác được UBND tỉnh chi 50 triệu để triển lãm trong dịp Festival.

Theo Quy chế nếu xếp loại Khuyến khích thì chỉ bằng 1/3 của loại B tương ứng. Như vậy mức cho một tác phẩm 50 trang in loại khuyến khích sẽ chênh lệch rất xa mức hỗ trợ cho một tác phẩm 5 hoặc 600 trang loại A. Thực tế các tác phẩm Huyền tích Kinh xưa Trở lại Xương Quơn đều nhận trên 10 triệu đồng là vì loại A số trang nhiều. Tương tự thế nhà thơ Nguyễn Văn Chương có đợt nhận 11.828.563 đ trong đó riêng tập Thơ của anh là 9.988.563 đồng. Riêng nhà thơ Xuân Mai tập 1 2 hồi ký Ở lại với dòng sông  là 19.799.016 đồng. Trong nhiệm kỳ có hội viên nhiệt thành sáng tác được đầu tư các tập cũng hơn 20 triệu chứ đâu có "nhỏ giọt". Hoặc tác giả Vân Bích trong nhiệm kỳ cũng có hơn 6 triệu đầu tư cho tác tác phẩm cá nhân sao anh Lê Hoài Lương lại chỉ tách một tập không tiêu biểu mà Hội đồng xếp lọai khuyến khích. Tác phẩm của Nguyễn Đình Sinh cũng xếp loại khuyến khích. Còn 48 7 triệu UBND tỉnh chỉ đạo chi cho nhạc sĩ Trần Hữu Pháp (người Bình Định đang ở Huế) và tác giả Đinh Bá Lộc- nguyên Tỉnh đội trưởng nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ- với tập sách kỷ niệm kháng chiến in ở NXB Quân đội Nhân dân thì cũng rất đúng tinh thần ưu ái người viết dù họ không là hội viên hội VHNT tỉnh có gì mà anh Lê Hoài Lương chỉ trích.

Đôi khi ở thực trạng thơ phong trào địa phương có người có tiền làm thơ cho vui rồi đem in hết tập này đến tập khác để kỷ niệm và biếu tặng . Trong khi đó người có tài một bài thơ có khi được mua đến trăm triệu đồng thực tế đã có ở  nước ta. Xếp loại tác phẩm để hỗ trợ là việc làm đúng đắn và tương đối công bằng không thể tập mỏng cho 3 triệu tập dày cho 5 triệu. Hoặc " chỉ cần đăng ký đề tài là được nhận 8- 9 triệu ngay ". Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Tất nhiên mỗi tỉnh có cách chi khác nhau và anh em cũng hiểu ở mức độ tương đối của nó. Còn việc định lượng hơn thua quả không dễ dàng.  Việc xin giấy phép xuất bản hiện nay không quá khó khăn. Có nên lấy "đồng tiền của nhân dân ưu ái rút ruột gửi gắm" như anh Lương đã viết để góp phần " lạm phát thơ" mà báo chí lâu nay phê phán. Từ năm  1999 Bình Định sớm  đề ra Chính  sách để hỗ trợ  cho hoạt động VHNT đã thể hiện sự ưu ái đánh giá cao việc đóng góp của VHNT vào đời sống xã hội.

Theo chính sách phát triển VHNT tại Bình Định chính sách gồm toàn bộ các hoạt động chi cho tập thể cá nhân vận hành trong guồng máy sáng tạo ra tác phẩm . Ngoài 1/10 số kinh phí chi cho tác giả nhóm tác giả theo quy định của chính sách phần 2.319.487.570 đồng  của nhiệm kỳ (2002 -2007) đã được công khai tài chính gồm  các hoạt động tập thể: chi cho hoạt động Tạp chí Văn nghệ Bình Định chi cho Ngày thơ Việt Nam hằng năm chi cho hoạt động Câu lạc bộ chi cho Gặp mặt văn nghệ sĩ khen thưởng hằng năm ( tặng Bằng khen Hội VHNT) chi cho sự hoạt động tập thể các chi hội chi cho các hội viên các hội VHNT chuyên ngành Trung ương dự Đại hội  các Hội chuyên ngành Trung ương ( khu vực và toàn quốc) chi đi dự các trại sáng tác đi thực tế do Hội VHNT Bình Định cũng như các Hội Trung ương...Những điều trên thể hiện tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo và nhân dân. Nhưng gần đây vật giá leo thang cần tạo điều kiện thêm cho văn nghệ sĩ   tỉnh đã thấy cần sửa đổi bổ sung. Từ 8/10/2007 Hội đã có tờ trình xin chủ trương  sửa đổi bổ sung được UBND tỉnh đồng ý .Văn phòng Hội đã 3 lần gửi công văn đề nghị các chi hội có ý kiến cụ thể góp ý sửa đổi bổ sung  Chính sách phát triển VHNT của tỉnh . Nhưng rồi lại xảy ra chuyện kiện cáo hoặc là sự thờ ơ trong khâu góp ý văn bản hành chính đến nay cũng chưa có chi hội  nào đến hội photcoppy văn bản để góp ý bổ sung. Để bảo đảm sự dân chủ các chi hội cần có ý kiến để Thường trực Hội tổng hợp trình ra cuộc họp liên tịch giữa Ban Tuyên giáo Sở Tài chính Sở VHTT&DL Hội VHNT để thống nhất ý kiến trình lên UBND tỉnh quyết định như trrước đây theo quy trình văn bản Quyết định số 120/QĐ/UB Về việc ban hành Chính sách phát triển VHNT tại Bình Định.

Việc Chính sách phát triển VHNT của tỉnh chưa kịp thời sửa đổi bổ sung có một số anh chị em thấy cần hỗ trợ hoặc tài trợ cao hơn mức ổn định nhưng chưa có quy định Ban chấp hành Ban thường vụ Hội sao dám chi bừa?  Nếu  không đúng chính sách Kho bạc Nhà nước tỉnh sẽ không thanh toán.

Chính sách phát triển VHNT do UBND tỉnh Bình Định ban hành có  kèm theo các văn bản cụ thể về loại hình đề tài đối tượng tác giả xếp loại và nhân lên theo số trang sách tương ứng số lượng tranh ảnh triển lãm tương ứng. Như vậy không thể nào "tuỳ hứng" được.

Cuối mục này tác giả nói đến một số chuyến đi thực tế sáng tác được chi 300.000đ rồi bảo là chi " bèo bọt". Thử hỏi được để tổ chức các chuyến đi này Hội đã cử cán bộ liên hệ Hội làm  công văn đề nghị đến các đơn vị cho anh em đến tham quan. Sáng đơn vị đem xe đến đón tổ chức  ở lại đãi đằng hướng dẫn tham quan và chiều đưa trả về Hội. Buổi sáng lên đường Hội chi 20.000đ/ người để ăn sáng như thế đâu có "bèo" theo giá ở Quy Nhơn. Tác giả bài báo cũng từng đi như vậy nhưng sao lại đòi phải chi cho nhiều nếu chi nhiều nữa chắc thế nào cũng bị kiện! Còn các chuyến đi thực tế riêng của các Chi hội thì Hội vẫn thuê xe và đảm bảo công tác phí theo quy định của nhà nước.

Đáng tiếc tác giả Lê Hoài Lương đã cố gắng lập lờ đánh tráo hai khái niệm 2.319.478.570 đồng và 225.632.965 đồng làm cho độc giả báo Tiền phong khó phân biệt hư thực tạo cho người ta cái cảm giác không trong sáng từ phía những người thực thi.

Từ cuối 2007 theo kết qủa cuộc họp BCH mở rộng các Chi hội trưởng liên quan đã tham gia vào Hội đồng VHNT  xét hỗ trợ sáng tạo và anh Lê Hoài Lương cũng mấy lần tham gia xét hiểu rất rõ Chính sách và Quy chế cớ sao tìm cách không nhìn rõ vào cái chung cứ lơ lửng đánh tráo sự thật?

Về mục "Bình Định có chính sách riêng?"

Thực tế trong toàn quốc hiện nay việc tổ chức bộ máy việc hỗ trợ  cho Hội VHNT không tỉnh nào giống tỉnh nào chưa có một mô hình hoạt  động của Hội nào được gọi là " Quy chuẩn" nhất. Có những tỉnh giàu trước đây từng cho Hội mỗi năm hàng tỷ trong khi tỉnh nghèo chỉ được chi tiền triệu. Như ở trên tôi đã nói  Bình Định là tỉnh có chính sách phát triển VHNT đầu tiên trong cả nước được ban hành và Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã tổ chức báo cáo điển hình trong Hội nghị cán bộ quản lý VHNT tại Cần Thơ năm 2002. Đặc biệt từ khi thành lập Hội  cho đến nay lúc nào lãnh đạo tỉnh  cũng rất ưu ái các ngành các cấp đều ủng hộ Hội. Nếu nói " Bình Định có chính sách riêng" theo nghĩa tốt cho tỉnh thì không sai. Ở đây tác giả bài báo đã "chứng minh" " Chính sách riêng" là chính sách bậy bạ nhỏ giọt tuỳ hứng... Đây là một bài viết với những dẫn chứng ẩn ý hiểm ác kết luận hết sức vô trách nhiệm trước thềm Đại hội VHNT Bình Định lần thứ IV! Trong khi tỉnh nhà hằng năm chi khoản tiền  hàng trăm triệu vì mục tiêu phát triển VHNT mà số tiền này lại "không đến được anh em  văn nghệ sĩ". Một câu nói đón đưa bừa ẩu một sự vu cáo bỉ ổi.Thử hỏi lương tâm và trách nhiệm người viết báo viết văn ở đâu mà anh Lê Hoài Lương đã hạ bút viết bài này như vậy? Nói như vậy hơn 2 tháng Đoàn Thanh tra làm việc từ tháng 6 đến tháng 7-2008 chẳng được gì? Liệu nói như vậy có xúc phạm đến Thanh tra Nhà nước tỉnh xúc phạm đến Tỉnh uỷ UBND tỉnh Bình Định đến các cơ quan pháp chế cơ quan quản lý tài chính kho bạc Nhà nước tỉnh đã nghiên cứu xem xét việc thu chi của Hội và xúc phạm đến tổ chức Hội. Do đơn kiện của anh người ta đã tốn công sức vào cuộc minh bạch hóa vấn đề. Đến nay tất cả Ban Thường vụ Hội được Tỉnh ủy UBND tỉnh chứng minh rành rành sự trong sạch trước anh chị em hội viên và trước công luận. Và họ đang xúc tiến chuẩn bị Đại hội một cách thanh thản vui vẻ.

Ngoài phần chi như trên UBND tỉnh còn quy định Giải thưởng Đào Tấn- Xuân Diệu 5 năm một lần giải A 12 triệu giải B 8 triệu giải khuyến khích 5 triệu không hạn chế số lượng giải thưởng cho từng người cũng là một cách đầu tư để "tái sản xuất". Một vài ví dụ điển hình như: có hội viên viết một tập hồi ký và một tập thơ được chi  hơn 30 triệu cả tiền hỗ trợ in ấn lẫn giải thưởng; có hội viên khác cũng đã nhận cả giải thưởng thơ kịch bản kịch hình thành vở diễn hơn  30 triệu đồng. Hay như các công trình nghiên cứu sưu tầm của các hội viên văn nghệ dân gian và VHNT các dân tộc thiểu số Hội cũng đứng ra bảo vệ trước hội đồng khoa học để mỗi hội viên có được cả trăm triệu đồng thực hiện ví dụ công trình của các hội viên: Nguyễn Xuân Nhân Đoàn Văn Téo Yang Danh Đinh Văn Thành đã và đang thực hiện. Như vậy đó cũng là một cố gắng không nhỏ của tỉnh nhà trong việc đầu tư cho lĩnh vực VHNT.

Nhân đây tôi xin đưa ra vài con số cho thấy cố gắng của Hội trong việc thực thi các điều kiện cho hội viên hoạt động nhiệm kỳ qua: Phối hợp với Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam mở Trại viết tại Quy Nhơn phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam mở Trại sáng tác ca khúc tại Quy Nhơn phối hợp với Hội Nhà văn tổ chức Hội thảo Xuân Diệu và giao lưu với Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Hội Nhiếp ảnh Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm tranh tượng ảnh khu vực Nam miền Trung- Tây Nguyên tại Quy Nhơn...Trong một nhiệm kỳ đã có đến 22 hội viên được kết nạp vào các Hội chuyên ngành VHNT Trung ương nâng tổng số hội viên Trung ương tại Bình Định gần cả trăm người điều đó làm sao không làm anh Lê Hoài Lương thừa nhận thiện chí của Hội mà cứ đi "vạch lá tìm sâu" "cố đấm ăn xôi" chứng minh những sai trái của Hội không có thật thành có thật! Điều này khiến người ta không thể không nghĩ đến việc anh đã học ở sách Tàu sàm nhân nói với mẹ ông Tăng Sâm nói một lần người ta không tin thì nói nhiều lần thế nào cũng có lúc tin. Hàng chồng đơn kiện mới của anh về các vấn đề đã cũ đã minh chứng cho nhận định đó. Nhưng không ai tin anh cả các cơ quan có trách nhiệm đã giải quyết rành mạch và trả lời trước các cuộc họp.

Trong khi các cơ quan quản lý Tài chính từ Kho bạc Nhà nước đến Sở Tài Chính mỗi lần ký cho rút tiền cho quyết toán đều dựa trên chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước và của tỉnh. Thu chi ở Hội được kết luận "Đúng chế độ chính sách" nhưng lại bị anh Lê Hoài Lương  nói lơ lửng "cảm giác"" bị sử dụng méo mó". Sao anh Lê Hoài Lương không trích luôn một kết luận Thanh tra ngày 31-7-2008: "Nghiêm túc kiểm điểm phê bình cán bộ hội viên gửi đơn thư phản ánh nêu có nội dung không đúng".

Qua sơ bộ trình bày của tôi tôi có thể khẳng định: Chính tác giả bài báo  "Hỗ trợ sáng tác nhỏ giọt tuỳ hứng" đã cố tình  " méo mó" để vu cáo. Đối với một người viết văn viết báo yêu cầu tối thiểu là phải có cái tâm " chân- thiện- mỹ". Lê Hoài Lương qua bài báo vừa  nói ở  trên đã thiếu hẳn 3 điều ấy.

Văn Thinh

 ( Trưởng ban Kiểm tra Hội VHNT Bình Định) Số DD: 0914120825


 "TÙY  HỨNG  HỖ  TRỢ" hay  là  TÙY  TIỆN  PHÊ  PHÁN


Khi đọc bài " Hỗ trợ sáng tác" nhỏ giọt tùy hứng của Lê Hoài Lương được đăng trên Tiền Phong Online ( Chủ Nhật 12/4/2009 )thì rất nhiều anh chị em trong Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định đều bất bình về những nội dung sai trái của nó.

        

Với tư cách là hội viên của Hội nguyên là phó thư ký chi hội Nhà báo tạp chí Văn nghệ Bình Định tôi xin có đôi lời kính gởi lên Ban biên tập của bản báo này.

         

Bài viết này không ngoài mục đích cung cấp cho Ban biên tập nội dung kết luận của Đoàn thanh tra mà UBND tỉnh Bình Định căn cứ vào đó đã ra quyết định ( Quyết định số 1684/ QD-CTUBND ngày 07/8/2008 ) yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm phê bình những cán bộ hội viên đã có đơn thư phản ảnh nêu những nội dung không đúng sự thật .

         

Nội dung cốt lõi của kết luận là trong 5 năm ( 2002- 2007 ) hoạt động Hội Văn học nghệ thuật Bình Định đã thực hiện đúng việc thu chi tài chính kế toán không để xảy ra hiện tượng xâm phạm tài sản tiền nong của Nhà Nước cán bộ quản lý không có biểu hiện tư túi cá nhân lạm dụng tiền tài của Ngân sách.

         

Nhiều nội dung phản ảnh không đúng gây nghi ngờ làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể Hội và  cá nhân lãnh đạo Hội văn học nghệ thuật tỉnh.

         

Từ nhận thức riêng của mình tôi vẫn nghĩ là Ban biên tập báo Tiền phong chưa hề biết được nội dung kết luận của Đoàn thanh tra tỉnh và cũng chưa thấu hiểu hết trách nhiệm cùng sự lo lắng của lãnh đạo tỉnh Bình Định đối với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhà đang có những biểu hiện chống báng cá nhân gây mất đoàn kết nội bộ bỡi những đơn thư phản ảnh sai sự thật của một số cán bộ hội viên của Hội. 

          

Sau đây tôi xin phân tích mấy điều mà theo tác giả bài báo là những "đòn phủ đầu" đối với lãnh đạo Hội VHNT Bình Định.

         

Đó là "tiền đi đâu?" anh ta thẳng thừng vạch mặt rằng: với 2 3 tỷ đồng khoản  tiền chi trong 5 năm :2002-2007 (Số tiền được tính từ những con số kết luận của Đoàn thanh tra: Tổng số kinh phí hoạt động được cấp: 2.790.670.000đồng tổng số kinh phí đơn vị được thanh quyết toán:2.319.478.570đồng) . " Nhưng  chỉ có 225.632.965 đồng chỉ bằng 1/10 so với tổng số tiền đã chi là đến được với hội viên" .Đây quả đúng là một "ý kiến lớn" mà tác giả đã dựa trên sự nhận định lệch lạc nghi ngờ người khác theo kiểu "suy bụng ta ra bụng người" của mình.

        

Trời đất ơi! Chẳng lẽ Đảng Nhà Nước cho thành lập Hội VHNT ra để rồi thành cái nơi có quyền đi nhận tiền Ngân sách về rồi chỉ độc làm một cái việc duy nhất là chia tiền đút túi hay sao mà anh ta cứ khẳng khái chất vấn thế?.

       

Xin nói rõ số tiền trên 225 triệu đồng đó là số tiền mà Hội đã chi cho một số hội viên có tác phẩm theo đúng mức hỗ trợ mà lãnh đạo Tỉnh đã cho phép ( theo quyết định của UBND tỉnh đã nêu trên ). Không có khoản tiền nào"đến được với hội viên"một cách chung chung xô bồ theo kiểu suy nghĩ mờ ám của tác giả.

        

Không cần nói ai cũng hiểu là kinh phí sáng tạo văn học được Tỉnh cấp là để phục cho sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật của tỉnh nhà.

        

Trong 5 năm trời (2002-2007 ) với khoản kinh phí tuy không nhiều nhưng đã được lãnh đạo Tỉnh cân đối hỗ trợ như vậy Hội khắc phục rất nhiều khó khăn thiếu thốn để đảm bảo thực hiện được những hoạt động chuyên môn của cả 8 chi hội chuyên ngành đảm bảo số kỳ số lượng tạp chí văn nghệ rồi đi thực tế hội họp...trong từng năm.  Và các khoản chi tiêu ấy hằng năm Hội đều phải chấp hành  nghiêm chỉnh chế độ thanh quyết toán với Sớ Tài chính với Kho Bạc Nhà nước. Nếu chi sai một đồng Hội sẽ bị các cơ quan quản lý tài chính này xuất toán buột bồi hoàn ngay.                                                          

        

Do vậy còn lại 2 1 tỷ đồng con số do Lê Hoài Lương làm phép trừ rồi gân cổ hỏi: "Chi vào đâu và sao chưa được công khai?" thì ta cũng dễ dàng hiểu được khoản tiền ấy chi vào đâu.

       

Còn về công khai số liệu thì rõ ràng từ  12/2007 Hội đã dán bản"Bản báo cáo tài chính công khai 5 năm (2002-2007) ở tại văn phòng Hội để tất cả hội viên có điều kiện tìm hiểu ghi nhận.

      

Và cái vấn đề "Hỗ trợ tùy hứng" và "Bình Định có chính sách riêng!?" mà anh ta đã dồn bút lực để giáng "đòn chí tử" xuống Thường vụ Hội và cả lãnh đạo Tỉnh thì nó cũng đủ để bộc lộ sự hám tiền và cả sự hiểu biết nửa vời của anh ta về trách nhiệm kiểm toán và chế độ quản lý tài chính mà Nhà Nước đã giao cho các cơ quan chuyên môn .

       

Có lẽ nhiều anh em trong Hội văn nghệ thuật tỉnh đã biết Bình Định là tỉnh đầu tiên sớm ban hành quy định về sự hỗ trợ xuất bản và phổ biến tác phẩm của văn nghệ sĩ . Đây chính là sự quan tâm  của lãnh đạo tỉnh đối với lực lượng sáng tác văn học. Và Hội cũng là cơ quan đã tranh thủ trình và mong Tỉnh  sớm ban hành chính sách hỗ trợ đó. Ấy thế mà khi Hội chi phí theo quyết định của Tỉnh thì anh ta lại phê phán là: "Dường như không có quy chuẩn nào"

       

Còn 3-4 "minh chứng" nữa mà anh ta đã nghe láo nháo đâu đó lại vơ vào làm căn cứ để phê phán Thường vụ Hội là "hỗ trợ tùy hứng".

      

Xin nói nhỏ (vì thực ra cũng chẳng muốn nhiều người biết ) về cái chuyện mà anh ta "cần nói thêm". Và cũng chính cái điều anh ta  nói thêm này nó đã làm lộ rõ cái chân tướng hám tiền mà  anh ta đã khéo giấu khuất sau những lời lẽ quy kết chê bai lãnh đạo Hội. Đó là chuyện Hội tổ chức các chuyến đi thực tế về các địa phương và đến các  doanh nghiệp và được các đơn vị này  cho xe đưa đi đón  về và chiêu đãi cơm nước nghỉ ngơi. Cho nên sau mỗi chuyến đi Hội chỉ chi theo thực tế (là 300.000 đồng cho 15người/một chuyến khi đi Cát Khánh- Đề Gi Thủy điện Sông Hinh năm 2006) thì bị anh ta phê phán ngay:"Sao lại có thể chi số tiền quá bèo bọt như vậy". Theo anh thì Hội phải lên dự toán đúng ba -rem  nào tiền xe cộ ...
Nguồn: vanchuongviet.org

trongbao

trongbao

Anh Kiệt nên thận trọng vì người có học không ai dùng từ ngữ như bạn cả từ ngữ của bạn nó tố cáo chính bạn là những gì mà bạn vu cho PTT.

Anh Kiệt

CÓ MỘT CON CHÓ SĂN

Hóa ra Nguyễn Thanh Mừng có nuôi một con chó săn có hạng là Phạm Thành Trai. Đối với một trình độ cỡ ABC… như PTTrai thì làm sao hiểu hết ý nghĩa thâm trầm và sâu sắc trong lá thư ngỏ của Nhà nghiên cứu lão thành đáng kính nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn đối với nhiều nhân sĩ trí thức nước ngoài Vũ Ngọc Liễn. Một cái đầu rỗng tuếch ngu muội như PTTrai thì làm sao hiểu được chữ nghĩa của thánh hiền vì vậy chỉ biết sủa văng tục và cắn càn để đáp đền ơn chủ. Ngoài ra với giọng điệu hằn học xuyên tạc mất dạy đối với người lớn tuổi chứng tỏ PTTrai là một tên lưu manh mạt hạng đội lốp nhà thơ.
Sự đúng sai trong bức thư ngỏ của NNC Vũ Ngọc Liễn mong bạn đọc xem kỹ trong phần phản biện của Trần Hà Nam Mai Thìn Trần Quang Khanh …trên blog clbxuandieu.

tinhkhucquynhon

Gửi Phạm Thành Trai

Tinhkhucquynhon rất cám ơn bạn Phạm Thành trai đã vào đọc và chia sẻ những suy nghĩ của chính mình.
Cám ơn.
Chúc vui.

ptt

hồ đồ

Phạm Thành Trai
VŨ NGỌC LIỄN VỚI MỘT THƯ NGỎ
HỒ ĐỒ VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT
Giữa tháng Bảy vừa rồi Ban chấp hành Hội văn học nghệ thuật Bình Định đã ra quyết định khai trừ hội viên Lê Hoài Lương ra khỏi Hội .Trước việc này đã có một sự phản ứng của một số bạn bè Lê Hoài Lương và cả sự phân vân ở một số người trong và ngoài Hội. Điều này cũng không có gì lạ trong mối quan hệ cùng hội cùng thuyền đang có sự bè cánh chống báng cá nhân và sự thiếu thông tin ở những người này.
Là một hội viên của Hội VHNT Bình Định tôi xin được bày tỏ đôi lời cùng quý độc giả về cái "Thư ngỏ của nhà nghiên cứu tuồng Vũ Ngọc Liễn" được đăng trên vanchuongviet trong ấy ông ta đã đưa ra những quy kết rất hồ đồ lão khẩu ẩu xị nhằm phỉ báng BCH và chủ tịch Hội VHNT Bình Định và cả lãnh đạo tỉnh Bình Định để ôm đồm bảo vệ cho một tác giả văn xuôi mà theo ông đó là "cây bút viết truyện ngắn xếp nhất nhì trên văn đàn nước ta"(!?)
Thật lạ lùng với một con người đã bước vào bậc cao niên và được gọi là "nhà nghiên cứu " nhưng rõ ràng ông ta đã quen cái lối ăn nói trịch thượng phách lối và lần này ông đã hiện rõ sự ngang tàng càn quấy và vi phạm pháp luật. Đồng thời ông cũng bộc lộ tính bốc phét đánh giá Lê Hoài Lương là nhà văn. ( Đã được gọi là nhà văn thì phải là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam)
Việc Lê Hoài Lương có đơn tố cáo Thường trực Hội VHNT Bình Định trong công tác quản lý Hội là không minh bạch công khai tài chính và có dấu hiệu tham nhũng. Trước vấn đề phiền nhiễu này Tỉnh ủy và UBND tỉnh nhà đã ra quyết định thành lập Đoàn thanh tra nhà nước để thẩm định xử lý vụ việc theo pháp luật.
Sau trên 2 tháng trời làm việc với trách nhiệm cao Đoàn đã thẩm tra kỹ và có kết luận báo cáo với lãnh đạo Tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã phê chuẩn và cho công bố kết luận thanh tra tại Quyết định số 219/KLTTr ngày 31/7/2008.
Cốt lõi của kết luận là : "Không có dấu hiệu tư túi cá nhân" "Các khoản thu chi đều đúng chế độ chính sách" " Yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm cán bộ hội viên đã có đơn thư phản ảnh sai sự thật".
Thường vụ và BCH Hội đã chờ đợi Lê Hoài Lương nhận rõ sai trái và đã cho qua để tập trung tổ chức đại hội. Nhưng anh ta và phe nhóm anh ta đáp trả bằng sự tấn công tiếp trên các trang mạng với lời lẽ xuyên tạc và vu cáo hơn.
Và tất nhiên việc gì cũng có giới hạn của nó. Nên vừa rồi BCH Hội VHNT tỉnh đã họp và thống nhất tuyệt đối khai trừ anh ta ra khỏi Hội. Đây là việc mà BCH Hội phải thực hiện trong công tác quản lý tư cách nhân sự của một tổ chức đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.
Sự việc được tiến hành như vậy đáng lẽ ra nhà nghiên cứu tuồng Vũ Ngọc Liễn với tư cách là một người lớn tuổi phải có thái độ chững chạc tìm hiểu kỹ để khi "lên tiếng" thì lời lẽ của mình được ôn tồn và đúng mực hơn. Đàng này "nhà nghiên cứu" cứ ào ào công kích nhưng lý sự rỗng tuếch cú pháp trầy trật như lời của một diễn viên hề tồi trên sân khấu tuồng không có lấy một tý căn cứ nào về tình cũng như lý trong cái gọi là " Thư ngỏ" của mình.
Tôi xin phép ghi lại nguyên văn hai lời kết của ông ta để độc giả tiện truy tìm:
1"Nguyễn Thanh Mừng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn dùng biện pháp tổ chức mưu mô léo lận bất chấp nguyên tắc và thủ tục kỷ luật thông thường mà Đảng và Nhà nước ta đã thực thi từ Cách Mạng Tháng Tám đến nay để khai trừ nhà văn Lê Hoài Lương ra khỏi Hội VHNT Bình Định nhằm trù dập trả thù người đứng ra tố cáo hành vi bè phái và có dấu hiệu tham nhũng của ông chủ tịch Hội nhằm che đậy tội lỗi hòng tiếp tục biến cơ quan văn phòng Hội VHNT Bình Định thành một ổ chuột chù"
2 "Thực ra cái gọi là Ban chấp hành Ban thường vụ Hội VHNT Bình Định nói cho cùng chẳng qua là đứa con đẻ của tỉnh ủy Bình Định. Nếu tỉnh ủy Bình Định cứ giữ thái độ "bất kiến chi tử kỳ ác"thì bậc làm cha mẹ ấy đời sẽ gọi là gì nhỉ?"
Có lẽ cũng không cần phân tích kỹ quý độc giả cũng đã nhận ra ngay sự thiếu hiểu biết cơ bản về công tác tổ chức nguyên tắc kỷ luật của Đảng và Nhà Nước và lối nói càng đùa bất chấp của nhà nghiên cứu tuồng Vũ Ngọc Liễn.
Rõ ràng là BCH Hội đã họp theo đơn yêu cầu của hội viên và theo kết luận của Ban kiểm tra của Hội là phải xử lý kỷ luật xóa tư cách hội viên của Lê Hoài Lương theo nguyên tắc bỏ phiếu kín. Kết quả 100% ủy viên BCH có mặt đã nhất trí khai trừ "nhà văn" này ra khỏi Hội.
Khi tập thể Ban chấp hành quyết định dù Chủ tịch Hội đi nữa cũng chỉ có một phiếu thôi làm gì có mưu mô léo lận như chuyện láu cá ở ngoài chợ trời theo cách nghĩ và phát biểu bừa của ông Liễn.
Hơn nữa ông đã xách mé dạy khôn Tỉnh ủy. Đó là một thái độ vô văn hóa. Ông nói BCH Hội VHNT Bình Định là: " Ngang ngược hết cỡ ! Thô bạo hết cỡ ! Bẩn thỉu hết cỡ !"
Nghe vậy nhiều anh em trong Hội đã bảo đó chính là lời tự chỉ trích thật xác đáng vào bản thân nhà nghiên cứu tuồng Vũ Ngọc Liễn.
Việc gì Vũ Ngọc Liễn đã bừa bãi và hằn học trong " thư ngỏ". Phải chăng trước đây BCH Hội đã không kết nạp ông vào Hội vì xét ông không đủ tư cách . Nên ông thù hằn mãi tới bây giờ. Chẳng lẽ ông không biết một câu quen thuộc trong dân gian: "ngậm máu phun người dơ miệng mình"
Quy Nhơn ngày 23/7/2009.

tkqn

Gửi Vân Hiền

Cám ơn Vân Hiền đã vào đọc.

Vân Hiền

cảm ơn TKQN

Cám ơn TKQN đã đưa hết thông tin hai chiều lên blog để người đọc rộng đường suy ngihix." Nói nhiều chưa chắc đã ăn
Bóp méo sự thất khó khăn vô cùng
Hồi nào đấu cật chung lưng
Bây giờ đấu đá lung tung. Ê đầu!"

người xem

Gừi những bài viết về vụ này đến TKQN cho rộng đường dư luận

Thư ngỏ của ông Vũ Ngọc Liễn
17-07-2009 @ 21:41 in Chuyên đề

Tôi là người ngoài cuộc nhưng khổ nỗi lại là người cầm bút đang sống ở xứ sở này chứng kiến sự việc trái tai gai mắt này nếu không lên tiếng thì đời sẽ lên án tôi là thằng hèn là kẻ "kiến ngãi bất vi...". Đây là lý do tôi viết thư ngỏ này..."

Thư ngỏ
(của nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn).

"... Mấy hôm nay nguồn tin nhà văn Lê Hoài Lương bị khai trừ ra khỏi Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định đối với mọi người không chỉ đối với anh chị em văn nghệ Bình Định mà cả anh chị em văn nghệ trong cả nước đều ngạc nhiên bức xúc; điện thoại trao đổi tới tấp vì họ coi đây là chuyện lạ hiếm thấy. Họ bức xúc ngạc nhiên như chuyện tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị tàu lạ ban đêm đâm chìm ngoài biển khơi vậy. Vì bức xúc có người trao đổi điềm tĩnh có người nổi cơn phẫn nộ có người văng tục... Vì sao vậy?

Lê Hoài Lương là cây bút truyện ngắn có thể xếp hạng nhứt nhì trên văn đàn của nước ta hiện nay. Lê Hoài Lương sống bằng nghề trồng cây cảnh viết văn và viết báo nghèo mà thanh bạch sống bộc trực ngay thẳng; được các nhà văn Bình Định tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Văn học Bình Định. Kể ra cũng hơi "kẹt" cho anh vì ít nhiều bị choán thì giờ kiếm sống; được các nhà văn thứ thiệt cả nước quý mến. Duy chỉ có mỗi ông Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định Nguyễn Thanh Mừng là không quý mến thù hằn là khác. Bởi vì gần đây vì quyền lợi chung của anh chị em văn nghệ Bình Định Lê Hoài Lương kiên quyết đấu tranh với Chủ tịch Hội về việc kinh phí sáng tác do Trung ương và địa phương cấp sử dụng không minh bạch có dấu hiệu tham nhũng. Thanh tra Tỉnh đã vào cuộc một cách nửa nạc nửa mỡ cho phải phép chứ không nghiêm minh và bài báo do Lê Hoài Lương viết đăng trên báo Tiền Phong lên án vụ việc sử dụng không minh bạch nguồn kinh phí sáng tác này là cái cớ cốt lõi để họ khai trừ nhà văn Lê Hoài Lương ra khỏi Hội.
Ngang ngược hết cỡ!
Thô bạo hết cỡ!
Bẩn thỉu hết cỡ!
Gộp tất cả những điều nói trên cho phép tôi đi đến kết luận rằng:
Nguyễn Thanh Mừng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn dùng biện pháp tổ chức bằng mưu mô léo lận bất chấp nguyên tắc và thủ tục kỷ luật thông thường mà Đảng và Nhà nước ta thực thi từ Cách mạng tháng Tám đến nay để khai trừ nhà văn Lê Hoài Lương ra khỏi Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định nhằm trù dập trả thù người đứng ra tố cáo hành vi bè phái và dấu hiệu tham nhũng của ông Chủ tịch Hội và nhằm che đậy tội lỗi hòng tiếp tục biến cơ quan văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định thành một ổ chuột chù!
... Tôi là người ngoài cuộc nhưng khổ nỗi lại là người cầm bút đang sống ở xứ sở này chứng kiến sự việc trái tai gai mắt này nếu không lên tiếng thì đời sẽ lên án tôi là thằng hèn là kẻ "kiến ngãi bất vi...". Đây là lý do tôi viết thư ngỏ này..."
Quy Nhơn ngày 16 tháng 7 năm 2009
Nay kính

VŨ NGỌC LIỄN

người xem thực sự

người xem thực sự

Tôi biết Lê Hoài Lương không nhiều. Cả con người lẫn văn chương. Thoáng qua vài lần ở quán café và ở đám tang người bạn vừa mất. Mái tóc và bộ râu lẫn ria dài - giống thổ phỉ hơn là nghệ sĩ - giao diện không được thân thiện lắm nói theo truyền thống là "cái mặt không chơi được". Mãi đến gần đây nhờ cái tin Lương bị khai trừ ra khỏi Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tôi mới tìm đọc vài ba truyện trên online xin lỗi vì tôi không có thời gian hơn nữa tôi đã mất cảm hứng với những tuần san nguyệt san mà những trang văn nhân đạo bào chế theo lối cao đơn hoàn tán hòa lẫn với những trang quảng cáo thành tích lòe loẹt. Nhìn chung truyện Lương ấn tượng nhiều hơn hơn bộ dạng của Lương và chính cái ấn tượng ấy làm cho Lương không thể đồng hóa với đám hội viên chỉ biết "ăn mày dĩ vãng" hoặc "ăn theo nói leo" theo chỉ đạo của một hội văn học nghệ thuật địa phương.

Người xem nói chỉ đọc ba truyện của Lê Hoài Lương và chỉ biết Lê Hoài Lương không nhiều. Khề Khề Khề vậy mà Người xem hiểu truyện của Lê Hoài Lương biết việc cùa Lê Hoài Lương trong nội bộ của hội VHNT Bình Địng quá chi tiết phải nói là quá chi tiết. Theo tôi thì Người Xem không nói thật hay chính xác là nói dối.
Liệu có nên tin kẻ nói dối?
Mình chỉ là người xem thật sự không ăn chúng gì cái hội VHNT Bình Định Hội đó có còn hay mất ai bị khai trừ hay thu nạp với mình không quan trọng nhưng xem thấy co kẻ làm như là người công tâm như là nói chân tình mà dối trá nên mình cảnh báo cho mọi người thôi. Bây giờ thì tha hồ chưởi bới mình đi nhé. Mình không quay lại chuyện tào lao này nữa đâu.

người xem

Áp đặt thiếu minh bạch thiếu dân chủ nghiêm trọng
19-07-2009 @ 10:20 in Chuyên đề

MAI THÌN
(UVBCH UVBKT HộI VHNT Bình Định)

Tôi đã có văn bản gửi lãnh đạo tỉnh phản ảnh tình hình và đề nghị tỉnh phải chỉ đạo lãnh đạo Hội VHNT Bình Định và ông Chủ tịch Hội kiểm điểm làm rõ những sai phạm trong việc tiến hành quyết định khai trừ nhà văn Lê Hoài Lương và việc để xảy ra tình trạng mất dân chủ trong quản lý điều hành Hội; đặc biệt là phải thu hồi Thông báo 93/ TB - HVHNT quyết định 94/Q Đ - HVHNT v/v Khai trừ hội viên Lê Hoài Lương ra khỏi Hội VHNT Bình Định.

...Được biết sau gần hai năm kiên trì giải quyết lãnh đạo tỉnh đã có chỉ đạo Hội VHNT Bình Định chuẩn bị tổ chức Đại Hội trong tháng 7.2009. Đây cũng là nguyện vọng của đông đảo hội viên mong muốn củng cố phong trào xây dựng Hội đoàn kết để tập trung cho sáng tạo. Thế nhưng gần đây trong nội bộ Hội VHNT Bình Định lại tiếp tục xảy ra nhiều vấn đề phức tạp gây bức xúc trong hội viên có thể dẫn đến những tình huống xấu cho phong trào và cho Đại hội mà điểm nóng là việc lãnh đạo Hội VHNT tỉnh đã ra quyết định số 94/QĐ - HVHNT ký ngày 13.7. 2009 khai trừ Nhà văn Lê Hoài Lương ra khỏi hội.
Trong một thời điểm hết sức nhạy cảm là tỉnh đang chuẩn bị cho Đại Hội IV của Hội thì đây là một quyết định quá vội vàng dễ hiểu mang tính thanh trừng cá nhân gây phản ứng từ phía Văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh gây ảnh hưởng xấu cho phong trào văn nghệ tỉnh nhà và uy tín của tỉnh.

Để đi đến quyết định sai trái này Thường trực Hội VHNT tỉnh do ông Nguyễn Thanh Mừng làm Chủ tịch đã tổ chức cuộc họp BCH Hội một cách không bình thường vào chiều 10.7.2009. Chúng tôi gọi đây là cuộc họp không bình thường vì những lẽ sau:
- Ban Thường vụ Hội VHNT biết rõ ngày 10.7.2009 chúng tôi (Mai Thìn và Nguyễn Xuân Nhân - thành viên BCH Hội những người có nhiều ý kiến tích cực trong Hội) đều đi thực tế sáng tác ở xa (theo sự điều động và thông qua của lãnh đạo Hội) nhưng vẫn triệu tập họp BCH Hội.
(Khi nghe tin này từ Tam Đảo ông Nguyễn Xuân Nhân điện thoại về bày tỏ quan điểm bất bình và bảo sẽ có văn bản phản đối quyết định này)

- Trên giấy mời dự họp ghi rõ nội dung là họp chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ IV. Thế nhưng khi vào họp thì lại tiến hành kiểm điểm Lê Hoài Lương chứ không có nội dung nào khác. Trong khi cách đó 7 ngày đã có một cuộc họp BCH Hội để góp ý cho Văn kiện Đại hội.
(Điều này thể hiện sự không minh bạch trong thông tin nội dung cuộc họp)

- Cuộc họp kiểm điểm khai trừ nhà văn Lê Hoài Lương ra khỏi hội diễn ra vào 14 giờ ngày 10.7.2009 trong khi ông Lê Hoài Lương lại được Thường trực Hội cử đi công tác ở xã đảo Nhơn Châu với 15 thành viên Chi hội Văn học ngay tại Văn phòng Hội vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày mà không hay biết gì.

- Sau khi họp xong ông Nguyễn Thanh Mừng đã triệu tập nhân viên Văn phòng Hội đề nghị viết cam đoan không được cung cấp thông tin cuộc họp ra ngoài rồi vội làm quyết định phát hành ngay trong ngày thứ hai 13.7.2009.

Có thể nói đây là một sự sắp đặt manh nặng tính cá nhân thể hiện sự không minh bạch và mất dân chủ nghiêm trọng trong chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Hội VHNT tỉnh.

người xem

8-07-2009 @ 11:03 in Chuyên đề

TRẦN QUANG KHANH
(Chi hội Phó Chi hội Văn học)

Việc tổ chức họp BCH Hội VHNT Bình Định rồi quyết định khai trừ ông Lê Hoài Lương với lý do "mắc phải khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình công tác" là việc làm của một thiểu số người thiếu minh bạch và thiếu thuyết phục. Đây là hành vi thiếu tôn trọng chà đạp lên quyền lợi BCH Chi hội và 65 hội viên của Chi hội Văn học. Vì vậy BCH Chi hội Văn học không thể công nhận nội dung Thông báo khai trừ hội viên Lê Hoài Lương và sẽ đấu tranh để bảo vệ quyền lợi cho hội viên.

15 giờ ngày 16.7.2009 tại trụ sở Hội VHNT Bình Định BCH Chi hội Văn học thuộc Hội VHNT Bình Định đã tổ chức cuộc họp nhằm báo cáo kết quả chuyến đi thực tế sáng tác tại xã đảo Nhơn Châu TP Quy Nhơn (từ 10-12.7.2009) và bày tỏ thái độ của BCH Chi hội về Thông báo số 93 của BCH Hội VHNT Bình Định về việc khai trừ ông Lê Hoài Lương Chi hội trưởng Chi hội Văn học.

Cuộc họp có sự có mặt của 3 thành viên gồm ông Lê Hoài Lương (Chi hội trưởng) ông Trần Quang Khanh (Chi hội phó) ông Trần Hà Nam (ủy viên). Vắng mặt ông Trần Quang Lộc (Chi hội phó) có đơn xin phép vì lý do bận dự một cuộc họp đột xuất của cơ quan (Thường trực Hội VHNT Bình Định) và ông Đào Quý Thạnh (ủy viên) có báo cáo vắng vì lý do đang nghỉ phép nhưng ông Thạnh có gửi một văn bản bày tỏ ý kiến của mình về vụ kỷ luật ông Lê Hoài Lương.

Theo biên bản tại cuộc họp BCH Chi hội Văn học ngày 3.6.2009 có sự có mặt của 5 thành viên BCH và ông Hoàng Ngọc Đình Phó Chủ tịch Hội VHNT Bình Định kể từ ngày 3.6.2009 đến hết tháng 9.2009 do bận nhiều việc gia đình nên ông Lê Hoài Lương đã ủy quyền cho ông Trần Quang Khanh Chi hội phó thay mặt Chi hội trưởng giải quyết mọi vấn đề của Chi hội Văn học nên tại cuộc họp này ông Trần Quang Khanh chủ trì.
Phát biểu mở đầu cuộc họp ông Trần Quang Khanh xác định tư cách tham dự cuộc họp của ông Lê Hoài Lương là Chi hội trưởng Chi hội Văn học dựa trên cơ sở:

1. Mặc dù lãnh đạo Hội VHNT Bình Định đã biết ông Trần Quang Khanh đang trong thời gian thay mặt ông Lê Hoài Lương giải quyết mọi công việc của Chi hội Văn học song ông Trần Quang Khanh cũng như tất cả các thành viên BCH Chi hội còn lại không hề nhận được văn bản "Quyết định kỷ luật" đối với ông Lê Hoài Lương mà chỉ nhận được Thông báo số 93 (ông Lê Hoài Lương có nhận Quyết định với tư cách là đương sự bị kỷ luật).

2. Trên nguyên tắc nếu không phạm pháp nghiêm trọng việc xét kỷ luật ông Lê Hoài Lương phải đi theo trình tự từ Chi hội Văn học. Tuy nhiên BCH Chi hội đã không hề biết gì về điều này.

Từ những cơ sở này cuộc họp được tiến hành hợp pháp.

Ông Trần Quang Khanh tiếp tục đọc văn bản gửi đến cuộc họp BCH Chi hội của ông Đào Quý Thạnh bày tỏ chính kiến của mình về vụ kỷ luật Lê Hoài Lương. Trong văn bản này ông Thạnh có ghi yêu cầu BCH Chi hội giữ kín thông tin vì ông Nguyễn Thanh Mừng Chủ tịch Hội đã buộc ông phải ký bản cam đoan không được thông tin về cuộc họp BCH Hội VHNT Bình Định xét kỷ luật ông Lê Hoài Lương. Giữ lời hứa với ông Đào Quý Thạnh BCH Chi hội chưa công khai văn bản này!

Trước khi cuộc họp diễn ra ông Lê Hoài Lương đã có gửi đến Chi hội Văn học Đơn khiếu nại về trường hợp kỷ luật của ông song tại cuộc họp này chủ trì đã mời ông trình bày nguyện vọng. Ông Lê Hoài Lương nói: "Khi nhận Thông báo và Quyết định khai trừ tôi ra khỏi Hội VHNT Bình Định bản thân tôi rất bất ngờ vì nội dung khai trừ là do "mắc phải khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình công tác". Nếu bản thân tôi sai thì ít nhất lãnh đạo Hội phải có nhắc nhở kiểm điểm nhưng điều này hoàn toàn không có. Việc tiến hành khai trừ tôi hoàn toàn không đúng quy trình vì khi tôi vào Hội rồi được bầu làm Chi hội trưởng đều từ cơ sở lên nhưng khi tiến hành kỷ luật tôi lại hoàn toàn không có báo trước lãnh đạo Hội không hề có một yêu cầu kiểm điểm hay gọi lên nhắc nhở mà đã ra quyết định kỷ luật nên bản thân tôi không phục cách làm việc này. Sau khi tôi nhận được Quyết định bất ngờ từ BTV Hội vì lòng tự trọng và vì bảo vệ danh dự của bản thân tôi đã viết đơn khiếu nại gửi lên BCH Chi hội BCH Hội Tỉnh ủy UBND tỉnh để tự bảo vệ mình. Mong BCH Chi hội và chi hội bảo vệ tôi với tư cách một hội viên."

Các phát biểu của các thành viên BCH Chi hội Văn học tham dự họp đã thống nhất cuộc họp của BCH Hội khai trừ hội viên Lê Hoài Lương có nhiều điểm bất thường mất dân chủ và trái pháp luật vì:

1. Những căn cứ để ra Quyết định kỷ luật thiếu thuyết phục

+ Văn bản cách đây gần một năm của lãnh đạo tỉnh về việc xử lý kiểm điểm những người có sai phạm và tố cáo không đúng sự thật (tháng 9/2008). Văn bản này yêu cầu kiểm điểm cả lãnh đạo Hội về những sai trái đã ghi trong kết luận thanh tra.

+ Văn bản kiến nghị của Công đoàn cơ quan Thường trực Hội. Điều này hoàn toàn không có trong Điều lệ Hội. Công đoàn cơ quan Hội chỉ có chức năng trong phạm vi cán bộ nhân viên làm việc tại Văn phòng Hội; không có quyền đề nghị xem xét kỷ luật hội viên của Hội VHNT Bình Định.

+ Văn bản kiến nghị kỷ luật ông Lê Hoài Lương của Ban Kiểm tra Hội (thực chất là sản phẩm của hai ông Văn Thinh và Tấn Phú) vừa làm ngay tại chỗ cuộc họp BCH xét kỷ luật ông Lê Hoài Lương. Cơ sở đề nghị kỷ luật của văn bản này là việc ông Lê Hoài Lương viết bài trên báo Tiền Phong mà theo các ông là "không đúng sự thật".

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8239','hi5bgagm24r9ffpj3tnfh8kv36','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-19 02:50:29','/a171597/mot-bai-bao-bop-meo-su-that-va-vu-cao/page-2.html')