Nhớ

Nhớ

nếu muốn biết rằng mình yêu hay ghét
thử làm bài toán nhỏ sẽ ra ngay
phép cộng trừ chờ đợi hoá chua cay
mình hai nửa nhân lên thành nỗi nhớ
nhớ trăn trở - nhớ tiềm ẩn như loài sâu nhỏ
nhớ đa ngôn - bồi lở bước chân về
không gần nhau nên nỗi nhớ dầm dề
đêm ngơ ngẩn - nhớ nhau trong từng hơi thở.
T.K.Q.N

tinhkhucquynhon

Gửi Nguyễn Minh Quang

Vòng tròn mà!
Chúc NMQ vui trong ngày tình yêu.

Nguyễn Minh Quang

tinhkhucquynhon

Chợt đến chợt đi nay mới gặp TKQN nhân ngày TÌNH YÊU chúc vui vẻ !

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8239','0cg08qjnpk0cn4danbhnnv0mi2','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-19 02:00:02','/a131707/nho.html')